Styrelse och Funktionärer
Senaste uppdatering: 20 januari 2024 07:57 


Styrelse
För att kontakta hela styrelsen per e-post använd styrelsen@listudden.se
 
Ordförande
Ewa Asplund/295

ordf@listudden.se
073 336 99 88
 
Ka$$ör
Åke Holm/165

kassor@listudden.se
070 512 48 13
 
Sekreterare
Monica Hansson/209

monica209@listudden.se
070 752 34 87
 
Vice Ordförande
Annelie Morey/83

83@listudden.se
073 025 25 10
 
Ledamot
Lina-Britta Rylander/112

lina-britta112@listudden.se
070 828 91 77
 
Ledamot
Victoria Tenggren/149

149vickan@listudden.se
070 634 80 07
 
Ledamot
Tony Valdelid/205

tony205@listudden.se
070 864 09 62
 
Ledamot
Angelina Marić/269

lillan269@listudden.se
073 984 41 55
 
Suppleant
Anna Olsson/275

anna275@listudden.se
070 289 40 94
 

Funktionärer
Adress- och telefonlista Åke Holm/165
 
kassor@listudden.se
 
Anläggningar Tony Valdelid/205
Börje Hörndahl/11
 
tony205@listudden.se
borje11@listudden.se
Byggnader, bygglov - ansvarig Ewa Asplund/295
Lillan, Angelina Marić/269
 
ordf@listudden.se
lillan269@listudden.se
Dusch - ansvarig Ewa Asplund/295
 
ordf@listudden.se
 
Expeditionen styrelsen
 
 
Fekaliekompost Elisabeth Ödmann/163
 
 
Festkommitté Siw Wåle/145
Victoria Tenggren/149
 
fest@listudden.se
Föreningshusvärdar Ewa Andersson/75
 
foreningshus@listudden.se
GA - samordnare Anna Olsson/275
 
ga@listudden.se
Grannsamverkan - samordnare Ewa Asplund/295
 

ordf@listudden.se

Hobbyhuset - värdar Lena Axtelius/141
Pia Lindblom/191
 

 

Kulturkommitté Siw Wåle/145
Victoria Tenggren/149
Eva Hofberg/173
 

kultur@listudden.se

Kurser, föredrag Styrelsen
 
styrelsen@listudden.se
LIF -
Listuddens Idrottsförening
Åsa Åhlander/243
Arne Persson/272
Charlie Buchheim/294
 
lif@listudden.se
Listuddsnytt Annelie Morey/83
 
listuddsnytt@listudden.se
Maskiner - gräsklippare Jan-Olov Olsson/239
 
070 314 35 95
Miljödiplomering Styrelsen
 
styrelsen@listudden.se
Odlingsrådgivare Siw Wåle/145
 
siw145@listudden.se
Område 1 - ombud vakant
 
Område 2 - ombud Marianne Berlin/63
Elisabeth Forslind/71
 
Område 3 - ombud vakant
 
Område 4 - ombud Cecilia Bjurström/168
Jonna Kjellgren/207
 
Område 5 - ombud Magnus Karlsson/280
 
Parkeringsplatser Siw Wåle/145
 
siw145@listudden.se
pH-mätare för jord Siw Wåle/145
 
siw145@listudden.se
Slamsugning Victoria Tenggren/149
 
149vickan@listudden.se
Släpkärra - uthyrning Leif Woxblom/26
Angelina Marić/269
 
073 706 59 06
lillan269@listudden.se
Sopmoloker Connie Buchheim/256
 
256@listudden.se
Stugkö - administration Åke Holm/165
 
info hur du ställer dig i kö
kassor@listudden.se
Stugkö - förmedling Susanne Hedlund/73
 
 
Stugor - värdering Susanne Hedlund/73
Uno Edlund/167
 
Se Försäljning av stuga
Vatten Fritte Lars Fredriksson/148
 
070 649 05 53
Vattentoaletter - samordning Ewa Asplund/295
 
ordf@listudden.se
Vattentoaletter - öppning/stängning David Rylander/112
 
 
Webbredaktör Connie Buchheim/256
 

webbredaktor@listudden.se

Vägar Tony Valdelid/205
Christer Karlsson/95
Håkan Turesson/168
 

tony205@listudden.se
 

Äppelgruppen David Rylander/112 med flera
 

appelgruppen@listudden.se 


Revisorer & Valberedning
Revisorer Haidi Langaas/36
Jan-Olov Olsson/239

revisor@listudden.se

Revisorssuppleanter Micke Asklund/303  
Valberedning Bengt Lundgren/243
Siw Wåle/145
Carina Ericson/259

valberedningen@listudden.se


Till Startsidan