Kalender 2023


30 mars
-2 april
Trädgårdsmässa Nordiska trädgårdar på Älvsjömässan.
Se https://www.nordiskatradgardar.se/

23
april
Ekudden - Naturskyddsföreningen. Fagning av Ekuddens äng kl 10-15. Ängen vid Ekudden sköts sedan 1990 av Söderortskretsen, en del i Stockholmskretsen av Naturskyddsföreningen. Vi räfsar bort fjolårslöv och gamla kvistar för att ge plats åt ängsblommorna. Mellan arbetspassen njuter vi av vårblommor, fångelsång och fika. Ta med matsäck oh arbetslust. SNF står för redskapen. https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/


april Sopmolokerna öppnar för säsongen.

april Vattnet kopplas på och vattentoaletterna öppnas när det klimatmässigt är lämpligt. Se till att du tagit bort dina egna kopplingar till kranen för att undvika blöt överraskning och att kranen på stolpen är stängd. Läs mer under info-sidan vatten.

23
april
Festfixarmöte för alla med slutsiffra 3.
kl 15 i föreningshuset.
 

6
maj
GA - Gemensamhetsarbete, första tillfället för säsongen. Samling vid föreningshuset kl 10. Om du redan nu vet vad du kan hjälpa till med så kontakta GA-ansvarig. Det finns säsongsuppdrag som du kan åta dig.

Avslutas med korvgrillning och avprickning kl 14. Det är ditt eget ansvar att se till att du blir ordentligt avprickad för din insats under dagen.


6
maj
Expeditionen öppnar för säsongen och har sedan öppet kl 11-12 varje lördag till början av september.

7
maj
Containrar för grovsopor finns utplacerade på området. Var beror på hur lastbilarna kan komma in på området.

Containrarna är bemannade och öppna från kl 9 och till de är fyllda eller som längst till kl 17. Inget får lämnas vid containrarna då de är obemannade.

Du får inte kasta stenar, bildäck, färgburkar, vitvaror eller elektronik i dessa. Ej heller bildäck eller trädgårdsavfall som kan komposteras. Har du bil så kör bort ditt skräp själv till Högdalen eller Östberga återvinningsanläggning. Då ökar chansen för att de som inte har bil får plats med sitt skräp i containrarna. Har du dragkrok på bilen kan du  hyra förenings släpkärra om det behövs.


14
maj
Lena Israelsson berättar om odling av köksväxter.

18
maj
Gökotta kl 7 på Ekudden, där vi förhoppningsvis hör gökarna!

Tipspromenad startar ovanför stuga 257 och leder till Ekudden där föreningen bjuder på sill med tilltugg. Ta själv med dryck att skölja ner det ätna med, liksom tallrik, glas och bestick och gärna något att sitta på.


Varje vecka under säsong - specifika datum står längre ner


måndagar Hobbykväll, mest keramik i hobbyhuset vid dansbanan, kl 18-20.
Vi startar första måndagen i juni, dvs 5 juni och fortsätter till och med augusti.
Kolla med Lena/141 eller Pia/191. Läs mer på info-sidan Hobbyhuset

tisdagar Boulekväll på banan bakom fotbollsplanen.
Vi börjar kl 17. Kolla med Lotta/95 eller Richard/176

torsdagar Boulekväll på banan bakom fotbollsplanen.
Vi börjar kl 18. Kolla med Lotta/95 eller Richard/176

lördagar Expeditionen är öppen kl 11-12 varje lördag från maj till början av september.

Speciella datum


3
juni
Gröna Sara berättar om pollinering och trädgårdsdesign.

11
juni
Snickra i trädgården, med fokus på växtstöd och återbruk David Rylander

18
juni
Festfixarmöte, uppföljning och förberedelser kl 13 i föreningshuset.  

23
j
uni
Fira Midsommar på Listudden:

kl 10 Kom och klä midsommarstången! Ta med blommor och grönt så skapar vi en vacker midsommarstång tillsammans.

kl 13-16 Festplatsen öppnas för dagen. Serveringen öppnar, liksom fiskdamm med ständigt napp, tombola, chokladhjul mm.
kl 14 Midsommarstången reses och därefter ringdans kring midsommarstången.

kl 19-24 Festplatsen öppnas för kvällen. Serveringen öppnar, liksom tombola, skjutbana, kaffe/chokladhjul, bollkastning.
kl 20 Dans till levande orkester på dansbanan


24
juni
Midsommarlekar kl 14 på tunet - för barn i alla åldrar.
LIF arrangerar.

1
juli
Informationsträff för dig som är ny kolonist kl 11
i föreningshuset. Du som fortfarande känner dig som ny kolonist är också välkommen. Du har här möjlighet att bekanta dig med styrelsemedlemmar och andra kolonister.

1
juli

Sommarmöte kl 13 på dansbanan. Innan mötet kan du hämta din faktura för höstarrende mm - för att minska föreningens portokostnader.


juli Listuddens Idrottsförening har årsmöte.
Se information på anslagstavlorna.

22,23
juli
Listuddens dag
loppis, hantverksförsäljning, tipsrunda med mera
Kulturkommittén arrangerar.

13
aug

Ekudden - Naturskyddsföreningen. Slåtter på Ekudden kl 10- ca 15.
Ängen vid Ekudden sköts sedan 1990 av Söderortskretsen, en del i Stockholmskretsen av Naturskyddsföreningen. Vi slår ängarna med lie. Efteråt räfsar vi och tar bort det slagna gräset. Ju fler vi blir desto roligare har vi och desto större yta klarar vi av att sköta. Kläder efter väder och heltäckande skor. Ta med fika och arbetslust. Kretsen håller med liar och räfsor. https://stockholm.naturskyddsforeningen.se/


19
aug

Kim Forchhammer, naturfoto


aug

Listuddens IF arrangerar olika idrottstävlingar
Se information på anslagstavlorna.


aug

Mobila miljöstationen besöker Listudden
Sth Vatten 08 522 120 00 i samarbete med Ragnsells


aug

Koloniträdgårdarnas dag

 

9
sept
GA - Gemensamhetsarbete, sista tillfället för säsongen. Samling vid föreningshuset kl 10. Avslutas med korvgrillning och avprickning kl. 14. Det är ditt eget ansvar att se till att du blir ordentligt avprickad för din insats under dagen eller säsongen.

sept Grindarna till området stängs. Se till att hålla dem stängda och låsta så inte obehörig trafik rör sig i området. Stängs samma dag som höstens GA-dag.

25
sept
Äpplets dag
Riksförbundet Svensk Trädgård har instiftat dagen som äpplets dag.
Läs mer på äpplets webbsida

29
sept
Sista dagen för att lämna in motioner till årsmötet.

okt Sommarvattnet stängs. Du måste dessförinnan stänga av ditt vatten vid stolpen och ta bort din tillkoppling, vilket minskar risken för blöt överraskning till våren. Kranen på stolpen ska vara stängd när du släppt vattentrycket.

Vintervatten finns att tillgå på två tappställen inom området. Läs mer på info-sidans vatten.


okt Sopmolokerna stängs för säsongen. Låskolvarna byts ut och därför kommer inte sopnyckeln passa på vintern, men den kommer att fungera i låset igen i vår. Under vintern passar sopnyckeln till vägbommarna.

Till Startsidan